Tarieven

Vergoedingen en voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een psychologische stoornis. In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, zonder dat u er een eigen bijdrage voor hoeft te betalen. Wel wordt het eigen risico aangesproken. Dit is voor dit jaar is dit 385 euro. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt psychologische hulp door de gemeenten vergoed bij die behandelaren die een contract hebben met de desbetreffende gemeente.

Niet elke psycholoog heeft contracten met (alle) zorverzekeraars. Als de psycholoog een contract heeft bij uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar de desbetreffende verzekeraar verzonden. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening van de behandeling naar u toe gestuurd. U betaalt dan rechtstreeks aan de praktijk. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Met een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Informeer voor de zekerheid bij uw verzekeringsmaatschappij. Bij een naturapolis ligt dit percentage lager. Het precieze percentage verschilt per verzekeraar. Het is raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan