Home

Wie zijn wij?

Wij zijn een aantal vrijgevestigde psychologen in Leiden, alsmede 2 psychotherapeuten / systeemtherapeuten. Wij werken samen met het doel het eenvoudiger te maken voor clienten en verwijzers een goede behandelaar te vinden. Daarnaast kunnen we zo de wachttijden kort houden en tevens een kwalitatief goed en breed behandelaanbod bieden.
De meesten van ons zijn werkzaam als GZ- (gezondheidszorg) psychologen in de Basis GGZ. Ook staan de meesten van ons geregistreerd in het BIG register van de overheid wat betekent dat we een kwalitatief hoogstaande en erkende opleiding hebben gevolgd. Wij komen meerdere malen per jaar samen voor overleg en deskundigheidsbevordering.
Op de pagina ‘Psychologen’ kunt u meer over ons en onze specialisaties lezen.
Bij ons kunnen zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen terecht.

Werkwijze

U kunt zich aanmelden bij één van onze praktijken. De contactgegevens staan op deze website vermeld. Elk van ons kan u behulpzaam zijn bij een breed scala aan klachten. Daarnaast heeft ieder haar specialisaties. Zo nodig verwijzen wij u naar de collega die u op het gebied van uw vraag het beste kan helpen. Aangezien wij nauw samenwerken met de huisartsen in de regio, kunt u ook met hen overleggen over de verwijzing.

Ieder van ons hanteert een eigen werkwijze en zal u daarover informeren. In het algemeen wordt gestart met een intakegesprek. Hierin bespreken wij uw klachten en uw hulpvraag. Daarna kijken wij samen met u wat aan uw klachten gedaan kan worden. Een individueel gesprek duurt meestal ongeveer 45 minuten. Wij bieden individuele hulp en aan paren. Ook is het mogelijk met andere gezinsleden samen te komen of van het groepsaanbod van een bepaalde therapeut gebruik te maken.

Vanzelfsprekend wordt de informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet aan derden gegeven.