De Praktijk In Beweging

Janine-Rulkens

De praktijk in beweging is een initiatief van Janine Rulkens,dans- en bewegingstherapeut, GZ-Psycholoog (BIG),Kinder- & Jeugdpsycholoog (NIP).

In de praktijk wordt gesprekstherapie, EMDR en dans- en bewegingstherapie geboden, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren.

Aandachtsgebieden

  • Angsten
  • Depressieve klachten.
  • Klachten die liggen op de grens van het lichamelijke en het psychische, zoals psychosomatische en stressgerelateerde klachten.
  • Trauma

Werkwijze
In de praktijk wordt gewerkt vanuit de visie dat iedereen uniek is en dat behandeling op maat vaak het beste werkt. Degene die hulp vraagt staat centraal. Gebleken is dat de vertrouwensrelatie tussen degene die hulp vraagt en degene die hulp geeft centraal staat in het proces van genezing. Het is belangrijk dat een hulpvrager zich prettig kan voelen bij de hulpverlener.
Als u kiest voor een van de therapie/begeleidingsvormen vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarin wordt beproken wat de hulpvraag is, doelen kunnen worden gesteld, gekeken wordt of de therapeute hulp bij kan bieden bij de hulpvragen en afspraken worden gemaakt over een eventueel vervolg.

Praktische informatie
De praktijk bevindt zich in Voorschoten, in de wijk Noord Hofland, ongeveer tien minuten lopen van station de Vink.

De Praktijk In Beweging is op donderdagen en vrijdagen geopend, onder schooltijden.
In de schoolvakanties (regio midden) is de praktijk gesloten.

Voor uitgebreidere informatie wil ik graag verwijzen naar de website van de praktijk: www.depraktijkinbeweging.nl

Contact
U kunt contact opnemen per telefoon of per e-mail:

06-42211107
info@depraktijkinbeweging.nl