Psychologie Praktijk Xandra van der Steen

Xandra van der Steen is BIG geregistreerd GZ-Psychologe, emdr therapeut en mindfulnesstrainer.

Tel: 06-40568069

Specialisaties

  • Traumaverwerking
  • Angst en depressieklachten
  • Zingevingsproblematiek
  • Burn-out
  • Relatieproblemen
  • Werk of studie gerelateerde problemen
  • Identiteitsproblemen
  • rouwproblematiek

Sinds 2009 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Leiden. Daarvoor heb ik tien jaar als GZ-Psychologe in verschillende grote GGZ instellingen gewerkt, zowel in de volwassenen- als ouderenzorg.

Omdat ik mijn universitaire opleiding en postdoctorale opleiding weliswaar bijzonder waardevol, maar ook erg theoretisch vond, ben ik daarna cursussen en opleidingen gaan volgen die meer gericht waren op ervaringsgericht leren en gebruik maakten van lichaamsgerichte en creatieve werkvormen. Zo heb ik onder meer enkele jaren lessen gevolgd bij het Instituut voor Psychosynthese in Utrecht en heb ik tevens cursussen gedaan in lichaamsgericht werken, een opleiding gedaan in mindfulness en een opleiding in systemisch dynamisch werken (familieopstellingen). Ook heb ik de basis en vervolgopleiding tot emdr therapeut afgerond.

In mijn persoonlijke ontwikkelingsweg zorgde deze verschuiving van hoofd naar lichaam en gevoelens voor veel meer ontspanning in mijzelf en veel meer verbinding met mijzelf en met de mensen om mij heen. In mijn verlangen naar het ontwikkelen van meer authenticiteit zocht ik naar bronnen die mij dichter bij de essentie van het leven zouden brengen en zouden kunnen helpen om meer vanuit mijn hart te leven. Zo ben ik o.m. gaan mediteren en yoga gaan beoefenen en zijn -de oude mythische- verhalen een belangrijke inspiratiebron in mijn leven en in mijn werk.

Werkwijze

In mijn werkwijze verbind ik een holistische mensvisie met een pragmatische instelling. Holistisch in de zin dat ik ervan uit ga dat de meeste van onze problemen of klachten te maken hebben met een verstoord evenwicht in lichaam, voelen en denken. Vaak betekent dat, dat er opnieuw verbinding gemaakt moet worden tussen hoofd en hart. En er zijn allerlei therapie vormen die daarbij kunnen helpen. Welke therapie vorm bij u past kan ik pas inschatten als ik persoonlijk met u heb kennis gemaakt. Bovendien zie ik klachten en problemen niet louter als iets waar we zo snel mogelijk van af moeten zien te komen, maar als ‘kansen en mogelijkheden’ tot heroriëntatie en het (her) ontdekken van richting in het leven.

Mijn pragmatische werkwijze uit zich in een gerichtheid op wat ‘hier en nu’ nodig is in de omstandigheden waar u in verkeerd. Wat niet weg neemt dat we, wanneer dat nodig is om in het hier en nu verder te kunnen, zorgvuldig stil staan bij uw biografie. Wat betreft de lengte van therapie hanteer ik het adagium; zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Hierbij teken ik aan dat wanneer uw problematiek heel ernstig of complex blijkt waardoor u meer gebaat bent bij langdurige therapie, ik u zal door verwijzen naar de Specialistische GGZ.

Registraties

BIG-register (register voor Beroepen In de Gezondheidszorg bij het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
BIG Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) (nummer 79054629325)
Vereniging EMDR Nederland
Basis en vervolgopleiding (nummer 1162)

Lidmaatschappen
  • Ik ben lid van de Vereniging EMDR Nederland
  • de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologie (NVGzP)

Voor verdere informatie over mijzelf en mijn praktijkvoering verwijs ik naar mijn website:

www.xandravandersteen.nl