Psychologenpraktijk De Veste

Anne-SliphorstMijn naam is Anne Sliphorst en sinds 1989 werk ik als zelfstandig gevestigde eerstelijnspsycholoog, eerst in Amsterdam en sinds 2003 in Leiden.

Werkwijze en visie. Uitgangspunt voor mijn manier van werken is de samenhang lichaam-geest en de aanname, dat een gezond mens alles in huis heeft om zijn leven de richting te geven die hij/zij graag wil. Tot mijn behandelingsmogelijkheden behoren zowel verbale als lichaamsgerichte methodieken. Ook trauma-therapie middels EMDR is mogelijk.

Als ervaren psycholoog heb ik met vrijwel alle soorten problemen wel eens te maken gehad, waarbij ik psychologische behandeling zie als een kans voor de cliënt om te her-ontdekken waar het voor hem in het leven om gaat en om zich weer bewust te worden van zijn kracht en mogelijkheden om dit vorm te geven. Er zijn factoren uit verleden en heden die iemand het gevoel kunnen geven in het leven vast te lopen. Tijdens de intake probeer ik een indruk te krijgen van deze factoren, maar ook van de sterke punten van de cliënt en waar hij/zij in het leven op uit is. Ik vraag wat de cliënt met behulp van de behandeling wil bereiken en we bekijken of dat reëel haalbaar is. Wat echter het doel ook wordt, een groei in zelfvertrouwen, zelfexpressie, energie en weer genieten van jezelf en je leven vind ik als nevendoelen minstens even belangrijk.

Bij mij kunnen cliënten vanaf 18 jaar zich aanmelden en behandeling is mogelijk in het Nederlands en Engels.

Samenwerking. Behalve overleggen met en consulteren van huisartsen, arbo-artsen, psychiaters en collega’s werk ik ook samen met Verloskundigenprakijk De Kern (Leiden) en met psychosomatische fysiotherapeuten en haptotherapeuten in Leiden en regio. Bovendien ga ik deel uitmaken van een eerstelijns multidisciplinair begeleidingsteam voor chronische pijnpatiënten.

Contractvrij werken. Ik sluit met geen enkele zorgverzekeraar contracten af. Ik heb ernstige bezwaren tegen het door hen en door de overheid gehanteerde economische denksysteem met betrekking tot de psychische gezondheid van mensen. Door de op grond hiervan ingestelde regels wordt de kwaliteitszorg ondergeschikt gemaakt aan financiële overwegingen en ontstaat een vakinhoudelijke devaluatie. Ik kies ervoor om hier niet aan mee te werken. Ik wil persoonlijk maatwerk blijven leveren, niet iedere hulpvraag moeten diagnostiseren als ziekte of stoornis en de privacy van cliënten kunnen blijven garanderen.

 

Voor verdere informatie over mijzelf en mijn praktijkvoering verwijs ik naar mijn websites:
www.psychologenpraktijk-leiden.nl en www.psychologendeveste.nl

U kunt mij bereiken op telefoonnr. 071-5145504 of via info@psychologendeveste.nl

Psychologenpraktijk-de-veste-1 Psychologenpraktijk-de-veste-2